Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jazda pod wpływem alkoholu. Czy można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów?

Czym jest jazda pod wpływem alkoholu i czy każde prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu stanowi przestępstwo?

Otóż nie. O prowadzeniu pod wpływem alkoholu, czyli w tzw. „stanie nietrzeźwości” mówimy dopiero, gdy zawartość alkoholu wynosi co najmniej 0,5‰ we krwi lub 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Wówczas mamy do czynienia z przestępstwem.

Co nam grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Za popełnione przestępstwo Sąd może orzec grzywnę w stawkach dziennych (od 10 do 540 stawek po od 10 do 2 000 zł każda stawka), karę ograniczenia wolności (od miesiąca do lat 2) albo karę pozbawienia wolności (od miesiąca do lat 2). Grożąca kierującemu kara jest surowsza, gdy był już skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Kierujący musi się wówczas liczyć z zagrożeniem wyłącznie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

A co z zakazem prowadzenia pojazdów? Niestety Sąd ma obowiązek zakazać sprawcy prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów danego rodzaju. Zakaz ten trwa najkrócej 3 lata, a najdłużej może obowiązywać aż przez 15 lat. Zakaz orzekany jest także dożywotnio, w sytuacji gdy sprawca był już skazany za jadę pod wpływem alkoholu.

 

Czy można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów? Tak.

Wyjątek stanowi warunkowe umorzenie postępowania karnego, jeżeli spełnione są warunki wskazane w art. 66 §1 kodeksu karnego, tj.:

  1. a) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne – Sąd ocenia m.in. czy została wyrządzona szkoda, czy kierujący naruszył zasady ruchu drogowego i spowodował zagrożenie bezpieczeństwa,

  2. b) okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
  3. c) kierujący nie był skazany za przestępstwo umyślne,
  4. d) postawa kierującego pojazdem, jego sposób życia pozwalają uznać, że będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa.

Ocenie podlegają takie okoliczności jak niekaralność sprawcy, jego sytuacja osobista i rodzinna, poziom intelektualny, sytuacja finansowa. Sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne i orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, 2 lat lub nie orzekać go w ogóle.

Oczywiście należy pamiętać, że Sąd „może”, a nie „musi”. To znaczy, że nie w każdej sprawie, mimo spełnienia powyższych warunków, Sąd zdecyduje się na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warto jednak złożyć taki wniosek (można uczynić to zarówno na piśmie jak i ustnie na rozprawie).

Dobrze przygotowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego i nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów powinien zawierać uzasadnienie wyjątkowości sytuacji, albowiem już sam fakt prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi bardzo wysoki stopień naruszenia zasad ruchu drogowego. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii.

Godziny pracy kancelarii:

PN-PT 08:00 – 18:00

SOB 10:00 – 15:00

W celu umówienia się na wizytę, prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

W pilnych sprawach karnych, poza godzinami pracy kancelarii, prosimy o kontakt SMS pond nr: +48503167459

Bank PEKAO S.A.: 35 1950 0001 2006 0886 8538 0002

 

Siedziba:

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Zachwieja

ul. Piłsudskiego 33/4

67-100 Nowa Sól

kontakt@zachwieja.org

Polub nas

@ 2023 Kancelaria Zachwieja. Wszelkie prawa zastrzeżone