Pomiń Przejdź do kolumny Przejdź do stopki

Sprawy karne

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Nasi adwokaci występują przed organami postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu sądowym jako obrońcy oraz oskarżyciele posiłkowi. Wstępujemy do spraw na każdym etapie postępowania. Zakres spraw kancelarii to m.in.

Postępowanie przygotowawcze:

 • obrona klientów objętych Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby mu bliskiej, w tym przesłuchaniu, postawieniu zarzutów,
 • wnioski o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (poręczenie majątkowe, dozór Policji),
 • zażalenia na tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze,
 • przygotowanie linii obrony, w tym gromadzenie materiału dowodowego, składanie wniosków o przesłuchanie świadków, występowanie do innych organów,
 • podejmowanie działań związanych z usuwaniem zatartych skazań z karty karnej,
 • prowadzenie negocjacji z Prokuratorem w przedmiocie kary bądź warunkowego umorzenia postępowania karnego,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • pomoc pokrzywdzonym.

Postępowanie sądowe:

 • kompleksowe opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (gromadzenie materiału dowodowego, składanie wniosków dowodowych),
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach, posiedzeniach, 
 • wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego,
 • przygotowanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia.

Postępowanie wykonawcze:

 • pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
 • pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze,
 • pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • pomoc w sprawach dotyczących zamiany kary ograniczenia wolności bądź grzywny, na karę pozbawienia wolności lub aresztu.

 

 

Godziny pracy kancelarii:

PN-PT 08:00 – 18:00

SOB 10:00 – 15:00

W celu umówienia się na wizytę, prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

W pilnych sprawach karnych, poza godzinami pracy kancelarii, prosimy o kontakt SMS pond nr: +48503167459

Bank PEKAO S.A.: 35 1950 0001 2006 0886 8538 0002

 

Siedziba:

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Zachwieja

ul. Piłsudskiego 33/4

67-100 Nowa Sól

kontakt@zachwieja.org

Polub nas

@ 2023 Kancelaria Zachwieja. Wszelkie prawa zastrzeżone