Our Blog

W dniu 4 i 5 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

1. Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego

Na podstawie dodanego art. 74a Prawa o ruchu drogowym, urząd będzie wydawał nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu, jeżeli w obecnym dowodzie nie będzie już miejsc przeznaczonych na pieczątki informujące o przeglądzie samochodu, tylko jeśli właściciel pojazdu będzie zainteresowany wymianą dowodu. W przypadku, kiedy w dowodzie rejestracyjnym nie będzie miejsca na kolejną pieczątkę informującą o przeglądzie, to diagnosta po przeprowadzonym badaniu technicznym wyda zaświadczenie wraz z informacją o dacie kolejnego obowiązkowego badania. Właściciel sprzedający samochód będzie wtedy obowiązany wydać nabywcy zaświadczenia ostatniego przeglądu otrzymanego od diagnosty.

2. Rejestracja pojazdu nie tylko w miejscu stałego pobytu

Nowelizacja wprowadza ponadto możliwość zarejestrowania pojazdu bądź czasowego zarejestrowania pojazdu nie tylko w miejscu stałego pobytu, ale też w starostwie właściwym dla miejsca czasowego zamieszkania. Dużym ułatwieniem będzie ponadto możliwość zwrócenia się o czasowe pozwolenie oraz wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych z urzędu właściwego dla czasowego zamieszkania, a także do urzędu właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, jeżeli zakup miał miejsce na terytorium Polski. W przypadku pojazdów wywożonych za granicę, to starostwo dokona ich wyrejestrowania.

3. Możliwość zachowania dotychczasowej rejestracji

Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.

4. Małe tablice rejestracyjne tylko dla nielicznych

Zmiany dotyczą ponadto tablic rejestracyjnych. Przepisy dotyczące małych tablic zostały zaostrzone. Do art. 60 Prawa o ruchu drogowym, dodano dwa nowe podpunkty. Zabrania się: „3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone; 3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.” Zmiana skutkuje tym, że każdy samochód posiadający wnękę przeznaczoną dla dużych tablic rejestracyjnych, będzie mieć zamontowane mniejsze tablice – nie przejdzie pozytywnie badań technicznych.

5. Jazda bez dokumentu prawa jazdy

Kluczowym rozwiązaniem na które czekało wielu kierowców jest zmiana, która przewiduje, iż kierowca posiadający polskie prawo jazdy nie musi mieć fizycznie przy sobie dokumentu. Podczas kontroli policja zapyta kierowcę o dane osobowe, a następnie wprowadzi je do systemu komunikacji wyposażonego w bazę danych o kierowcach oraz pojazdach. Obecnie kierowcy nie muszą więc mieć przy sobie ani prawa jazdy, ani dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Ostatnia ze zmian może rodzić praktyczne problemy. Do tej pory nie udało się bowiem wdrożyć Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0 (CEK 2.0). Usługa jest wdrażana w ramach CEK 1.0, co powoduje rozbieżności między zawartością bazy centralnej, a bazami lokalnymi znajdującymi się w posiadaniu poszczególnych powiatów i miast. Bardziej aktualne informacje znajdują się w bazach lokalnych, a nie ewidencji centralnej.

Rząd zapowiada ponadto kolejne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Z najważniejszych można wyróżnić:

 

  • zakazanie tzw. „jazdy na zderzaku”. Bezpieczną odległość mielibyśmy liczyć na podstawie prędkości, tj. bezpieczna odległość powinna wynosić połowę prędkości z jaką porusza się samochód. Kierowca jadący 100 km/h musiałby zachować odstęp 50 metrów za samochodem poprzedzającym.
  • ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym. Bez względu na porę dnia, maksymalna prędkość w terenie zabudowanym nie będzie mogła przekroczyć 50 km/h.
  • kierowcy będą również musieli ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy dopiero wchodzą na przejście dla pieszych. Pieszy będzie musiał jednak zachować szczególną ostrożność.
  • Kolejną zmianą jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez pieszego podczas wchodzenia na jezdnię czy torowisko oraz w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.

 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu wykroczeń drogowych i przestępstw przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

?>