Własność intelektualna

Własność intelektualna należy do tych obszarów prawa, które wciąć wydają się mało znane nie tylko prawnikom. Naruszenie własności intelektualnej innej osoby bardzo często następuje w sposób nieświadomy, co znajduje swoje potwierdzenie w wyrokach wydawanych przez sądy.

Pomagamy w lepszym zrozumieniu czym jest własność intelektualna i jak należy ją chronić. Doradzamy przedsiębiorcom, jak zabezpieczyć prawa autorskie, znaki towarowe, know-how, wzory użytkowe i tajemnice handlowe. Powyższe stanowi istotny element przedsiębiorstwa który potrzebuje należytej ochrony prawnej. Zapewniamy reprezentację przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami, a także zajmujemy się doradztwem w zakresie ochrony własności intelektualnej i działań odpierających dokonywane naruszenia bądź próby naruszeń.

Doradzamy także w sytuacji, gdy doszło do naruszenia praw autorskich i własności przemysłowej. Wskazujemy, jakie kroki należy podjąć, aby zakończyć spór i unikać dalszych naruszeń.

?>