Windykacja należności i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Pomagamy wierzycielom w odzyskaniu ich pieniędzy od dłużników. Nasze usługi obejmują m.in.: przygotowywanie monitów, wezwań do zapłaty, nadzorowanie spłaty należności oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym. Pomagamy w podjęciu czynności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia, aby wierzyciel mógł uzyskać swoje pieniądze nawet po kilku latach od uzyskania tytułu wykonawczego.

W zakresie usług świadczonym na rzecz osób, które mają problem z terminowością spłaty zadłużenia pomagamy w ustaleniu warunków i terminów spłaty należności, jak również reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym.

?>