Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne wiążą się zazwyczaj z dużym ładunkiem emocjonalnym. W takiej sytuacji odpowiednie wsparcie prawne pomaga należycie zabezpieczyć własne interesy.

Pomagamy rozwiązać konflikty rodzinne. Jeśli droga polubowna nie jest możliwa bądź jest utrudniona, przygotowujemy pisma procesowe w sprawach o rozwód, alimenty, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zapewniamy reprezentację w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu mediacyjnym.

?>