Prawo konsumenckie

Z prawem konsumenckim mamy do czynienia we wszystkich gałęziach gospodarki, gdzie przedsiębiorcy oferując swoje produkty i usługi muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności praw konsumentów.

Pomagamy przygotować projekty umów, regulaminów i wzorców umownych tak, aby były one zgodne z przepisami prawa i nie zawierały niedozwolonych klauzul. Zapewniamy również reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomagamy konsumentom w korzystaniu z przysługujących im uprawnień. W tym zakresie reprezentujemy ich przed przedsiębiorcami, jak również sądami oraz odpowiednimi organami.

?>