Prawo IT


Prawo IT zdaje się być w dzisiejszych czasach jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. Koncentruje się wokół prawnych aspektów usług świadczonych drogą elektroniczną. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy z użytkowników Internetu, miał większy lub mniejszy kontakt z Prawem IT, dlatego tak ważnym staje się należyte zrozumienie swoich praw i obowiązków, które z tego wynikają.

Oferujemy usługi polegające na negocjowaniu, przygotowaniu i opiniowaniu umów IT, umów związanych ze współpracą w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstw, kontraktów dotyczących zewnętrznych baz danych, oprogramowania i umów licencyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie: ochrony danych osobowych i ochrony baz danych, praw do strony internetowej.

?>