Postępowanie sądowe

Gdy sprawa trafia do sądu należy pamiętać o tym, że pomoc radcy prawnego lub adwokata może być niezbędna. „Bycie na prawie” czasami może nie wystarczyć, gdyż koniecznym jest przedstawienie swoich argumentów z zachowaniem sądowych procedur.

Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego oraz sądowo-administracyjnego. Posiadamy duże doświadczenie procesowe, gdyż na co dzień reprezentujemy przed sądami zarówno przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne.

Występujemy przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Przed wszczęciem postępowania sądowego dążymy do rozwiązania sporu w drodze negocjacji przy pomocy kwalifikowanych negocjatorów bądź w sposób polubowny, korzystając z instytucji mediacji i arbitrażu.

?>