Prawo transportowe

Przedsiębiorstwa transportowe w toku prowadzonej działalności wielokrotnie spotykają się z różnorodnymi problemami prawnymi. Podejmowane decyzje muszą być pewne oraz oparte na aktualnych regulacjach prawnych. Niejednokrotnie skomplikowane stany faktyczne, w tym występujący między kolejnymi przewoźnikami utrudniają ustalenie zasad odpowiedzialności np. za uszkodzony towar.Kancelaria pomaga przedsiębiorcom transportowym na każdym etapie ich działalności. Służymy radą w trakcie negocjowania umów, reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych, a także likwidacyjnych przez towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przygotowywane przez prawników kancelarii opinie prawne pozwalają na ocenę ryzyka określonych zdarzeń faktycznych i podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

?>