Prawo pracy

Punkt widzenia pracownika zawsze będzie się różnił od punktu widzenia pracodawcy. Nie sposób w takiej sytuacji uniknąć konfliktów oraz nieporozumień, które bardzo często mają swój finał na sali sądowej. W takiej sytuacji istotna jest wiedza o przysługujących nam prawach oraz obowiązkach wynikających z określonego stosunku prawnego.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty dokumentów z zakresu prawa pracy (m.in. umowy o pracę, regulaminy pracy, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie), reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach. Pomagamy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentujemy pracodawcę przed Państwową Inspekcją Pracy czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Udzielamy również pomocy prawnej pracownikom. Pomagamy w nawiązaniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy, organizacji i rozliczeniu czasu pracy, doradzamy rozwiązania które pomogą uniknąć sytuacji stwarzających powstawanie konfliktów na tle pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik. Wskazujemy na ryzyka związane z podpisaniem przedstawionej do zaopiniowania umowy o pracę.

?>