Category: przestępstwo

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu może spowodować poważne konsekwencje.

 

W zależności od wykrytego stężenia alkoholu we krwi lub ujawnionego w badaniu alkomatem, może stanowić przestępstwo lub wykroczenie.

Do przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 lub 4 k.k.) dochodzi w przypadku stężenia powyżej 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila i więcej alkoholu we krwi).

Do wykroczenia dochodzi natomiast w sytuacji kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.w.), wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu (do 0,5 promila).

Co grozi za jadę po alkoholu ?

 

Jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k, to grozi nam:

  • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
  • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Utrata Prawa jazdy

 

Jeśli dopuścimy się ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k., grozi nam:

  • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
  • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Jeśli stężenie alkoholu będzie niższe i zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., grozi nam:

  • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Pomimo prowadzenia po alkoholu, przepisy dają możliwość aby skrócić ustawowy zakaz lub umorzyć postępowanie, nie orzekając o zakazie.

Dostęp do całego artykułu dotyczącego prowadzenia pod wpływem alkoholu poniżej:

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

?>